29 Ocak 2009 Perşembe

Halkın Kutuplaşması.

Sayın Cüneyt ÜLSEVER
Hürriyet Gazetesi Yazarı
İstanbul 29 Ocak 2009


Sayın ÜLSEVER;

29 Ocak 2009 tarihli ve “ERGENEKON NASIL GÖRÜNÜYOR?” başlığını taşıyan yazınızı okudum.

Ne yazık ki; insanlarımızın birer “İDEOLOJİK KÖR” haline getirildiği bir gerçektir.
Birbirimizin kafasını, gözünü yaracak kadar GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR MİLLET değiliz. Ama; siyasallaştırılarak BÖLÜNEN BİR MİLLET haline getirilmek istendiğimiz ise, kesindir.

Dikkatlerinizi çekmek istiyorum:

“ERGENEKON” adı verilen davanın tartışmaları, sokaktaki insanlar arasında yaygınlaştırıldığı gibi; hukukçular arasında da tartışılmaktadır ve işin doğrusu ortaya konamamaktadır. Daha doğrusu; kimin veya kimlerin doğru söylediği irdelenmemektedir. Değerlendirmeler; sözün doğruluğundan ziyade, kimin tarafından söylendiğine göre yapılmaktadır.

Yaratılan böylesine bir kargaşa ortamında elbette ki halk, mensup olduğu siyasî görüşe göre ikiye bölünecektir. Zaten, istenen de budur. Zira; bir milleti ve bir devleti zaafa uğratmanın en kolay yolu, halkı, birbirleriyle zıtlaşan KUTUPLARA ayırmaktır.

Bütün bu olup, bitenlerin yegâne suçlusu da, görsel ve yazılı medyadır. Zira; gerçek bir demokrasinin hem var oluş sebebi ve hem de teminatı olması gereken medyamız; yükümlü olduğu görevini yerine getirmemektedir. Bu sebeple de DEVLET ve REJİM, ana KAİDELERE ve ana BELGELERE göre işletilememektedir. DEVLET, bir PARTİ DEVLETİ haline getirildiği halde; halkı bilgilendirme ve düzgün biçimde kamuoyu oluşturmakla görevli aydınlar, yazarlar, biliim ve fikir adamları sessiz kalarak, halkın yanıltılmasına sebep olmaktadırlar.

YOLSUZLUKLARIN, HIRSIZLIKLARIN, YALANCILIKLARIN ve AHLÂKSIZLIKLARIN üzerine gerektiği gibi giden olmadığı için de AHLÂK ve FAZİLET, modası geçmiş değerler olarak hafızalardan silinmiştir.

Böyle bir ortamda halkın kutuplara ayrılması ve hızla bölünmeye doğru gitmesi, sizi ve kimseyi şaşırtmamalıdır. Zira; gün, yalancıların, hırsızların, ahlâksızların, hak ve hukuk tanımayanların günüdür. Baştakilerin yolsuzluklarına hesap sormayan sistemden de, başka bir şey beklenemez. Zira; milliyetçiliğin (milli değerlere sahiplilik) SUÇ, vatana ve millete hizmet etmenin APTALLIK olarak algılandığı bir ÇÖKÜŞ DÖNEMİ yaşamaktayız.

Saygılarımla.

Ecz. Hüsnü Akıncı

Hiç yorum yok: