26 Aralık 2008 Cuma

Kuvvetler Ayrılığı ve Ülkemiz.

Sayın Haşim KILIÇ
ANAYASA Mahkemesi Başkanı 26 Aralık 2008


Sayın BAŞKAN;

Kanunî Sultan Süleyman zamanında esir düşerek 6 yıllık “Kürek Cezası”nı tamamladıktan sonra İspanya’ya dönen İspanyol denizci; İstanbul’da yaşadıklarını, gördüklerini anlatan 7 ciltlik hatıralarının bir bölümünde, şu ifadeleri kullanmıştır:

“Osmanlı Devleti’nin haşmet ve ihtişâmını hiç kimse, kılıç kuvvetinde aramamalıdır. Bu haşmet ve ihtişâmın yegâne sebebi, ADÂLET SİSTEMİNİN çok mükemmel olması ve serî çalışmasıdır. İstanbul’da kaldığım 6 yıl zarfında en uzun dava 33 gün sürmüştür. Ki; o nitelikteki bir dâvâ İspanya’da olsaydı; hiç şüphesiz, dededen toruna intikâl ederdi.”

Anlayışla karşılayacağınızı düşünerek bu olayı anlatışımın sebebi şudur:

İnsanlık tarihi boyunca, bütün insanlığa ışık saçan büyük medeniyetler, ADÂLET temelleri üzerinde kurulmuş ve yükselmiştir. Çöküşler ise, ADÂLETSİZLİK sebebiyle olmuştur.
İsmi hafızamdan çıkmış Batılı bir fikir adamı ise; “Hürriyetler, adâletle sınırlanmazsa; demokrasi adı altında, ACI ESARETLER kurulur.” sözünü söylemiştir.
Fatih Sultan Mehmet Sırbistan’ı fethettiği zaman yayınladığı bildirinin bir bölümünde, “Müslüman, Hıristiyan, Musevî, dinli, dinsiz herkese duyurulur: Biz buraya, Allah’ın buyruğunu duyurmaya ve ADÂLETİ SAĞLAMAYA” geldik.” İfâdesini kullanmıştır.
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Öz olarak bir değerlendirme yapılırsa; ADÂLET, her şeyde HAKKI görmek ve AŞK derecesinde TAPMAKTIR. Her türlü zulmün ve keyfiliğin yegâne ilâcı da, ADÂLETTİR:
Cumhuriyetimizin kuruluşunda benimsenen KUVVETLER AYRILIĞI ilkesi, seçtiğimiz REJİMİN en önemli teminâtıdır.

Uzunca bir zamandan beri şahit olduğumuz Yüksek Yargı Organları arasındaki uyumsuzluklar ve bilhassâ son zamanda, Anayasa Mahkemesi’ni tartışılır hale getiren beyanlarınız; aksini iddiâ edenler çıksa da, düşünmesini bilen ve ülkenin gündemini dikkatli biçimde izleyen insanlarımızı, hayâlkırıklığı yaratacak şekilde üzmüştür ve zihinlerde tereddüt yaratmıştır.

Hâsıl olan üzüntü, hayâlkırıklığı ve tereddüdün giderilmesi şarttır ve size düşen en önemli görevdir.
Gereğini yapacağınıza inanmaktayım.

Saygılarımla.

Ecz. Hüsnü Akıncı
0216-4181726

Hiç yorum yok: