1 Şubat 2009 Pazar

Aldatanlar ve gerçekler.

Sayın Politik Açılım Programı katılımcıları
TRT-1 Televizyonu 1 Şubat 2009

Sayın Baylar;


İster kızgınlık, ister ölçüsüzlük, ister tesadüf neticesi, ister danışıklı olsun; DAVOS'da meydana gelen olayı, AKP ve bilhassa Başbakan ERDOĞAN, iç politika malzemesine dönüştürmüştür.

Üretmeyen, borç içinde yüzen, kendi kendisini besleyemeyen; işsizliğin, fukaralığın, yolsuzluğun kol gezdiği; kendi kendisine yetersiz ve daima başkalarına muhtaç olan bir ülkenin, bulunduğumuz coğrafyada büyük oyuncu olamayacağını, sizler de çok iyi bildiğiniz halde; niçin, gerçekleri dile getirerek halkı bilgilendir miyorsunuz?

Dış siyasetimizi ABD'ye, iç siyasetimizi AB'ye, ekonomimizi IMF ve Dünya Bankası'na endekslediğimizi ve bu durumun çıkar yol olmadığını anlatarak, halkı bilgilendireceğinize; niçin siyasî amaçlı yorumlar yapıyorsunuz?

Krizi, fırsata çevirerek siyasi rant peşinde koşanları alkışladığınız ve büyük ilân ettiğiniz sürece, bu ülkenin iki yakası bir araya gelebilir mi?

Yoksa sizler, ülkemizde; salaklıkla, hainlik arasında kâğıt inceliğinde bir fark olduğunu anlamayan ve bu ince çizgide yürürken, hangi akla hizmet ettiğini bilmeyen bir toplum yapısı mı oluşturmak istiyorsunuz?

Son 29 yıl zarfında Türkiye, gerçek hedeflerinden uzaklaşmış ve iddiasını kaybetmiştir.

Bu gerçeği göremeyecek kadar bilgisiz olduğunuzu düşünemem. Ama; bu gerçeği örtmek için gayret edenlerle birlikte hareket ettiğinize inanırım. Bu hususta, Fehmi Koru'ya da hiç güvenim yoktur. Zira; bugüne kadar, hiçbir konuda akılcı davranmamış ve hislere hitap etmeyi gaye edinmiştir.

Lütfen, gerçeklerden uzaklaşmayınız ve yükümlü olduğunuz görevlerinizi eksiksiz yerine getiriniz.

Hüsnü Akıncı.

Hiç yorum yok: