9 Şubat 2009 Pazartesi

Salaklıkla, hainlik.

Sayın Rahmi TURAN
Hürriyet Gazetesi Yazarı 9 Şubat 2009Sayın TURAN;

9 Şubat 2009 tarihli ve “Pavlov’un Köpekleri” başlığını taşıyan yazınızı okudum.

Türkiye’nin maruz kaldığı iç ve dış husumetleri, bu kadar güzel tarif eden bir yazı yazdığınız için sizi, gönülden tebrik ederim.

Hz. Peygamberimiz, “Her doğan çocuk, selâmet-i fıtriye üzerine doğar.” Sözünü, bir hikmete istinaden söylemişlerdir. Bunun anlamı gayet açıktır:

Doğan her çocuk, hak ve hakikati, doğruları kabule müsait bir kabiliyette yaratılmıştır. Bu kabiliyeti işlemek, doğan çocuğun vatana, millete ve hatta bütün insanlık âlemine hayırlı bir fert olarak yetişmesini sağlamak, ancak ve ancak, karakterinin ulvî değerlerini üstün kılacak şekilde eğitilmesiyle mümkün olur.

Bu gerçeği, dini, siyasete alet ederek, kitleleri uyutan kişileri teşhir gayesiyle bir örnek vererek açıklamak istiyorum:

İslâm Dini’ne göre sokak köpeğinin avladığı et haramdır, yenmez. Fakat, av köpeğinin avladığı et helâldir ve yenir.

Acaba, neden?

İşte, gerçek sebebi:

Sokak köpeği, eğitilmemiştir. Av köpeği, eğitilmiştir. Onda, ilim vardır. Avladığı hayvanı yemek için içi titrer. Fakat, vaktiyle eğitim gördüğü için avını, sahibine teslim eder.

Bu örnek, aynı zamanda, İslâm Dini’nin ilme ve eğitime verdiği değeri de belirtir.

Bu yazıyı, siyasî ihtiras ve çıkarları uğruna yalan söyleyenlere, kamu malına tecavüz ederek kasalarını dolduranlara, Allah’ın bahşetmiş olduğu nimetleri yerli yerinde kullanmayarak, zulüm vasıtası yapanlara ve halkı aldatarak, gerçekleri gizleyenlere ithaf ediyorum.

Ayrıca; salaklıkla, hainlik arasında çok ince bir çizgi olduğunu ve bu ince çizgide yürürken, hangi akla hizmet ettiğini bilmeyenleri, uyarmak istiyorum. Zira; Türkiye, bir müstemleke ülkesi ve Türk milleti de, bir müstemleke halkı haline gelmek üzeredir.İspatı da meydandadır:

Avrupa’da, Rusya’dan sonra en büyük toprağa sahip olan Türkiye’nin, kendi kendisini besleyemeyip, fukaralaşmasıdır.

Saygılarımla.

Ecz. Hüsnü Akıncı.

0216-4181726

Hiç yorum yok: