15 Mart 2009 Pazar

Hiç eskimeyen yüzler.

Sayın Fehmi Koru,

Sayın Derya Sazak;

TRT-1 Televizyonu
Politik Açılım Programı 15 Mart 2009


Türkiye, 2002 yılında başlamadı.

Balkan ve Bağdat Pakt'ları sürecine geri dönünüz ve bölgede nelerin olduğunu irdeleyiniz.

Geçmişte Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile münasebetlerini düşününüz.

Bunları yaparken 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 müdahalelerinin meydana gelmesi için yapılan provokasyonların odaklarını araştırınız.

Ondan sonra da, birinci ve ikinci Irak Savaşlarının hikmetini ve hedeflerini ortaya koyunuz.

Bugüne gelince;

Büyük Ortadoğu Projesinin ilk etabı olan v e her haliyle Türkiye'yi zora sokan süreci iyi değerlendiriniz. Zira; hedefin ilk etabı gerçekleştirilmiştir ve Irak, üçe bölünmüştür.

Bu fiili durum karşısında bundan sonra olacakları, kendi vicdanlarınızda tartarak, dosdoğru biçimde halka anlatmaya azmediniz.

En son olarak da, Türkiye'nin ekonomisini ve demokrasisini masaya yatırınız. Dış siyasetimizi ABD ve AB'ye, ekonomimizi IMF ve Dünya Bankası'na endekslediğimizi açık kalplilikle ifade ederek, halkı aydınlatmaya çalışınız.

Aksi halde; doğruları bildiğiniz halde hatır veya çıkar karşılığı yalan söylemiş duruma düşersiniz. Zira; Türkiye'nin durumu bellidir:

Başta bankalarımız olmak üzere önemli iktisadi değerlerimiz yabancıların eline geçmiş ve milli sermaye tasfiye edilmiştir. Tarım ve hayvancılığımız çökertilerek, dışa bağımlı hale gelmişiz. Hatta perakende ticaretimiz dahi yabancıların eline geçmiştir. Tabir caizse Türkiye, bir müstemleke ülkesi ve Türk milleti de bir müstemleke haline gelmiştir.

Eğer "Otur!" denilen yerde oturan ve "Kalk!" denilen yerde kalkan ve de başkalarına tâbi bir Türkiye'yi içinize sindirebiliyorsanız, işgal ettiğiniz ekrandan doğruları örtmeye ve halkı yanıltmaya devam ediniz.

Saygılarımla.

Ecz. Hüsnü Akıncı.

Hiç yorum yok: