13 Aralık 2009 Pazar

Sihirli kutu Televizyon.

Sayın Fehmi KORU,
Sayın Derya SAZAK,
Sayın Mustafa ERDOĞAN,
Sayın Fuat KEYMAN,
TRT-1 Televizyonu,
“POLİTİK AÇILIM PROGRAMI. 13 Aralık 2009


Aylardan beri Türkiye’nin gündemini işgâl eden ve adına ne denirse densin; KÜRT AÇILIMI konusu hakkında, kamuoyunu bilgilendirici, aydınlatıcı net bilgiler vermediğiniz sürece, bütün yorumlarınızı, hayalî ve his ürünü olarak kabul etmek zorundayız.

Lütfen açık olunuz:

Kürt açılımı konusunda ne yapılmalıdır?

DTP ve PKK, gerçekten Kürt kökenli vatandaşlarımızın haklarını korumak için mi çalışmaktadırlar?

Kürt kökenli vatandaşlarımızın ne kadarı DTP ve PKK’yı onaylamaktadır?

PKK, işin başında ve bugüne kadar, Kürt kökenli vatandaşlarımızı, yaşlarına ve konumlarına bakmaksızın katletmiş ve yaylalardan, mezralardan ve dağlardan kovmuştur ve de halkı, silâhlı tehditle baskı altına almıştır. PKK, bu faaliyetlerini, Kürt kökenli vatandaşlarımızın haklarını savunmak için mi yapmıştır?

İktidar, bu açılımla ilgili olarak bir program ortaya koymamıştır. Hem iktidar ve hem de devletin zirvesinde oturan Cumhurbaşkanı Gül, “Çok güzel şeyler olacaktır.” gibi üstü kapalı ifadelerle his ve heyecanı canlı tutmaya çalışmışlardır. Programı belli olmayan ve nelerin yapılacağı bilinmeyen konularda, muhalefetten beklenen destek nedir?

Koyduğu kanunları yürütemeyen devlete, “DEVLET”; koyduğu kuralları yürütemeyen kurumlara “KURUM” denemeyeceğine göre; Anayasa Mahkemesi’nin kararını, hangi ölçülerele değerlendiriyorsunuz veya eleştiriyorsunuz?

En önemlisi: Ülkemizde meydana gelen huzur bozucu, birlik ve beraberliğimizi ortadan kaldırıcı ve üniter yapımızı hedef alıcı olayların, provokasyonların, anarşi ve terörün DIŞ BAĞLANTILARI nelerdir? ABD, İngiltere ve İsrail, bu işin neresindedir? Bu büyük belâyı, başımıza kimler ve niçin sarmışlardır?

Acaba; ABD, İngiltere ve İsrail, Türkiye’de bir Türk-Kürt çatışması meydana getirmek mi istemektedirler? Hep bir ağızdan “Silâhlar sussun!” sloganı atıldığına göre; silâhları kim bırakacaktır? PKK, hangi şartlarda silâhlı mücadeleden vazgeçecektir? Ayrı bir devlet karşılığı mı, bir federasyon veya özerk bölge oluşturulması karşılığı mı silâhlı mücadeleden vazgeçecektir?

Kürt meselesi olarak sunulan meselenin çözümü, neyi amaçlamaktadır?

Sayın Program yapımcısı ve konuklar;

Devletin en önemli kurumu olan TRT kanalında program yaptığınıza göre; bu sorulara açık cevaplar vererek, halkı doğru bilgilendirmek, düzgün bir kamuoyu oluşturmak ve doğru istikamete sevk etmek zorundasınız.

“Barışçı bir çözüm” sözcüğünü kullanırken; halkın ne düşündüğünü dikkate almadan, ahkâm kesmeyi bırakmalısınız.

Her sözünüz ve her yorumunuz vatanî bir gerekçeye ve hizmet arzusuna dayanmalıdır. Başkalarının istek, çıkar ve hedeflerine göre değil de; Türkiye’nin çıkarları, hedefleri doğrultusunda yorum yapmalısınız. Unutmayınız:

Türkiye, sulh, sükûn, huzur ve güven ortamı içersinde geçirebileceği 15-20 yıllık bir zaman dilimini yakalayabilseydi; bugün, dünya üzerinde çok güçlü bir Türkiye olurdu. Ne yazık ki; iç ve dış odakların meydana getirdiği husumetler, Türkiye’ye bu fırsatı vermemiştir.

Saygılarımla.

Ecz. Hüsnü Akıncı

Hiç yorum yok: